TIENS

TIENS
TIENS Group Co. Ltd.(Grupa Tiens) została założona w 1995 r. przez pana Li Jinyuana w Tianjin w Chinach. TIENS Jest międzynarodową, wielonarodową korporacją, prowadzącą działalność w różnych branżach, takich jak: przemysł spożywczy, edukacja, turystyka, finanse, handel międzynarodowy, e-biznes. Grupa Tiens pojawiła się na rynku międzynarodowym w roku 1998.

Obecnie, Tiens prowadzi działalność w ponad 190 krajach.  Grupa Tiens ma oddziały miejscowe w  110 państwach i regionach i współpracuje z najlepszymi przedsiębiorstwami z ponad 20 państw. Jako producent suplementów diety, urządzeń wellness, kosmetyków pielęgnacyjnych i artykułów przydatnych w gospodarstwie domowym, Grupa Tiens stała się synonimem zdrowia, szczęścia, piękna i dobrobytu dla ponad 16 milionów rodzin na całym świecie.


Dlaczego warto wybrać TIENS ? 

Za sprawą swojej filozofii, Grupa Tiens aktywnie podejmuje wyzwanie korporacyjnej odpowiedzialności społecznej i przekazała już 219 milionów dolarów amerykańskich na cele związane z dobrem społecznym oraz na działalność dobroczynną.


Skuteczne zarządzanie wykształconymi kadrami na szczeblu lokalnym i globalnym przyczynia się do realizacji celów strategicznych Grupy TIENS. Grupa TIENS dysponuje niezrównanym zespołem międzynarodowym w dziedzinie badań, innowacji i rozwoju zawodowego. Zespół ten liczy ponad 8 000 pracowników, wśród których 35% to absolwenci studiów magisterskich lub wyższych.

Grupa TIENS konsekwentnie zmierza do znalezienia się na prestiżowej liście Fortune 500 i pnie się w górę dzięki znakomitemu systemowi zarządzania i najnowocześniejszym teoriom w rodzaju Teorii Sześciu Sieci Interakcji, Nowej Teorii Wymiany i Teorii Nowego Supermarketu. Naturalnie, Tiens zawdzięcza swój sukces wysokiej jakości produktom oraz historii firmy, które przyciągają, motywują i inspirują miliony osób, które tworzą obecnie globalną rodzinę TIENS.


Wizja TIENS:
Stać na czele globalnego rynku sprzedaży bezpośredniej.

Misja:
Dostarczać klientom na całym świecie produkty najwyższej jakości oraz dawać im możliwość edukacji, podnosić jakość ich życia i budować społeczność międzynarodową w oparciu o zasady harmonii.

Filozofia prowadzenia działalności:
Praca na rzecz społeczeństwa poprzez przywracanie zdrowia ludzkości.

Duch korporacji:
Industrializacja, osiąganie wyższych celów dzięki harmonijnej współpracy zespołowej i szczeremu zaangażowaniu.

Zasada przewodnia jakości:
Myśl przewodnia - przywracanie zdrowia, kamień milowy - innowacje technologiczne, metoda - zrównoważony rozwój, serce - zadowolenie klientów.

Zasada zarządzania organizacją:
Wiedza, doskonałe zarządzanie, traktowanie relacji międzyludzkich jako kluczowych dla firmy, orientacja na ludzi.